Hizmetler
Faaliyet Konusu
 • Sosyal Tesisler ( Oteller )
 • Sanayi Tesisleri
 • Sağlık Tesisleri
 • Konutlar
 • Mühendislik
 • Taahhüt
 • Kontrollük (Proje ve Saha Kontrollüğü)
 • Araştırma ve Fizibilite Etütleri
 • Riskli Yapı Tespiti
 • Resmi ve Özel Kurum Taahhüt İşleri
 • Projelendirme ve Detay Mühendislik ile İnşaat Taahhüt Hizmetleri
Statik Proje
 • Betonarme Projeleri
 • Çelik Projeleri
 • Uzay Çatı
 • Kıyı ve Deniz Yapıları
 • Asma Germe Yapıları
 • Prefabrik
 • Güçlendirme
 • Ahşap
 • Diagrid Sistemler
İmalat
 • Çelik Konstruksiyon İmalatı
 • Uzay Çatı İmalatı
 • Kıyı ve Deniz Yapıları
 • Asma Germe Yapıları
 • Diagrid Sistemler
Kesin Hesap
 • Birim Fiyat Analizleri
 • Metraj, Hakediş ve Kesin Hesap Düzenleme